Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

50. W Olsztynie przy Kajki 3

...po remoncie budynek zajmuje bank. Wcześniej dom dawnej loży masońskiej oraz punkt konsultacyjny Monaru w Olsztynie.

47. Dawna Rejencja Pruska

Budynek Rejencji w Olsztynie został wybudowany w latach 1908–1911. Od 1 lipca 1911 funkcjonował w nim ówczesny Urząd Powiatów Prus Wschodnich (dawna ulica Freiherr-vom-Stein-Straße, dziś Emilii Plater), w czasie wojny właścicielem było Gestapo. Podczas drugiej wojny światowej gmach został zniszczony, po odbudowie zajęła go Rejonowa Dyrekcja PKP, która działała w nim do 2004 roku. Dziś jest to siedziba samorządu województwa oraz sądu administracyjnego.