Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

377. MPK Olsztyn

Budowa gmachu PSS Społem przy dawnej al. Zwycięstwa, dziś Piłsudskiego.
System komunikacji miejskiej w Olsztynie istnieje od 1907 roku. W latach 1907-1965 w jego skład wchodziły linie tramwajowe, w latach 1939-1971 trolejbusowe obecnie środkiem komunikacji miejskiej są autobusy oraz ponownie uruchomione pod koniec 2015 roku tramwaje. 
W 1947 roku Olsztyn posiadał 3 linie komunikacyjne, 6 pojazdów tramwajowych i 3 trolejbusy. W roku 1954 nastąpiło usamodzielnienie się komunikacji miejskiej. Powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, podległe Miejskiej Radzie Narodowej. Przedsiębiorstwo posiadało 33 pojazdy i obsługiwało 6 linii. Od 17 stycznia 1971 przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w nowo wybudowanej bazie przy ulicy Kołobrzeskiej 40, działa tu do dziś. 1 lipca 1975 przekształcono firmę w jednostkę o zasięgu wojewódzkim (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Olsztynie), a w 1991 zostało przekazane Zarządowi Miasta Olsztyn.  W 2003 roku przewozy pasażerskie realizowane są na 34. liniach komunikacyjnych, z tego na 30. liniach zwykłych i uzupełniających, 1 dziennej pośpiesznej, 2 liniach nocnych i 1 sezonowej. 25 to linie miejskie oraz 6 miejsko-podmiejskich. Długość linii komunikacyjnych - 380,1 km, długość tras - 144,9 km. Eksploatowano 160 pojazdów, do ruchu było kierowanych 134.

375. Ul. Pieniężnego

Na ulicy Pieniężnego budynek dawnej poczty cesarskiej z 1887 r., na placu Jedności Słowiańskiej gmach szkoły ewangelickiej z 1873, przez lata obiekt użytkował UWM i wydział muzyki, niżej wieża nowego ratusza.

374. Zawyłem dla wilka, akcja WWF


Akcja Fundacji WWF Polska ma zwrócić uwagę ludzi na konieczność ochrony wilków i pokazać prawdziwe oblicze tych zwierząt. Od 5 do 19 marca, przez trzy kolejne soboty, o godzinie 12, będzie można wziąć udział w akcji polegającej na symbolicznym zawyciu dla wilka w centrach 9 miast Polski. Od kilkunastu lat populacja wilka w Polsce rośnie. Obecnie w warmińskich lasach żyje ich około 120. 
Akcja WWF jest odpowiedzią na ujawnione w ostatnich tygodniach przypadki odstrzału wilka, a także na coraz częściej pojawiające się głosy, które wilka ukazują, jako zagrożenie. Tymczasem wilk jest bardzo płochliwy, unika i boi się człowieka. Najważniejsza jest dla niego wataha.
Olsztyńską akcję poparł zespół Czerwony Tulipan. 
A na zdjęciach wilczak czechosłowacki, który jest jedną z dwóch ras będących krzyżówkami psa i wilka. Pierwsze dokonane przez Czechów próby krzyżowania wilka eurazjatyckiego z owczarkiem niemieckim miały miejsce w roku 1955. Celem było sprawdzenie, czy poprzez skrzyżowanie psa z wilkiem można poprawić stan zdrowia, odporność i wytrwałość psów, oraz możliwość ich wykorzystania w służbie w czechosłowackiej straży granicznej.

373. Ul. Mickiewicza

Kamienice przy ulicy Mickiewicza oraz Willa Maria to budynek secesyjny, składa się z sutereny, parteru i dwóch pięter. Całość przykrywa wielopołaciowy łamany dach, z lewej strony, od frontu, uformowany w spiczastą wieżę. W tej samej części budynku, w narożniku, znajduje się trzykondygnacyjny wykusz, zwieńczony wieżyczką pokrytą kopulastym dachem. Drugi dwukondygnacyjny wykusz znajduje się z prawej strony budynku, od frontu i zwieńczony jest balkonem, na poziomie I pięta. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno z lewej strony, od ulicy i drugie od podwórza.
Osiedle Kościuszki pełni funkcję usługowo-mieszkaniową, zabudowane głównie przez przedwojenne kamienice oraz wybudowane w latach 50. i 60. XX wieku budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. Ostatnie zdjęcie ukazuje fragment Willi ze strażnikiem, która stoi przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Mickiewicza. Została zbudowana ok. 1903 roku, a jej właścicielem był mistrz budowlany Antoni Swierzewski. Kamienica powstawała zapewne etapami, najpierw część od strony ul. Mickiewicza, a potem od ul. Kościuszki. Secesyjny budynek posiada bogate dekoracje: wieżyczki, ornamenty roślinne, zdobione parapety oraz wyjątkowy relief na ścianie. Widać na nim pejzaż z górami, a na mniejszej płaskorzeźbie mężczyznę, prawdopodobnie strażnika, który pobierał myto za wjazd furmanek do Olsztyna. Brodata postać w szynelu, czapce, trzyma laskę i pęk kluczy. Budynek wzniesiono na rzucie litery L. Posiada cztery kondygnacje i jest podpiwniczony. Wyjątkowego charakteru nadają mu liczne loggie, balkon i weranda, co upodobnia ją do zbliżonej w manierze kamienicy Villa Martha. Od 1945 roku budynek jest własnością miasta. Przez długi czas na parterze mieściła się biblioteka dla dzieci, a po jej wyprowadzce lokum znalazło biuro poselskie. Spotkania autorskie z dziećmi i młodzieżą odbywali tu znani pisarze i poeci, jak chociażby Zbigniew Nienacki, Ewa Nowacka, Wanda Chotomska czy Maryna Okęcka-Bromkowa. W głębi kościół pw. NSPJ.