Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

427. Zima

Olsztyński ratusz powstał w latach 1912-1915 na terenie byłego cmentarza zlikwidowanego w 1909 roku. Dziś interesują nas rzeźby. Przy bocznym wejściu, od strony ulicy 1 Maja, widocznych jest pięć posągów symbolizujących cnoty sprawiedliwości, mądrości, piękna, męstwa i pilności.

426. Olsztyńskie morsy

Wiecie, że jeziora najbardziej lubię zimą. Tu występują one w różnych wariantach pogodowych, zajrzyjcie w wolnej chwili.
Hartowanie ciała, większa odporność organizmu, poprawa wydolności układu sercowo-naczyniowego, lepsze ukrwienie skóry, lepsze samopoczucie w ciągu całego tygodnia, większa pewność siebie tak reklamują swoją przygodę z morsowaniem członkowie olsztyńskiego klubu Kąpiący się zimą.
Jest moc, polecam.

425. Fasada Galerii Warmińskiej

Poniżej industrialna fasada Galerii Warmińskiej.

Elementy frontowej elewacji galerii, to struktury będące odniesieniem do tradycji budowlanej Olsztyna, czyli muru pruskiego oraz kamiennego. Jedna z form to metalowe płyty, w których wycięto ażurowy wzór – kompozycję z otworów o nieregularnych kształtach. Główne wejście do budynku ulokowano w przeszklonym łączniku, a najciekawszym elementem jest część osłonięta ażurową „siatką”, którą utworzono na przeszklonej ścianie z betonowych prefabrykatów.


424. O majątku rodziny Patzig w olsztyńskich Pozortach


Pierwsza wzmianka o majątku w Pozortach lub Posortach pojawia się w 1387 r. Był to dwór kapituły warmińskiej, czyli gospodarstwo folwarczne. Nazwa wywodzi się od pruskiego imienia Pasort oznaczającego pogrzebacz. W 1772 r. majątek został przejęty przez skarb pruski. Od 1882 r. dzierżawcą Starego Dworu i Posort był radca królewski Karl Patzig, rezydujący we dworze w Posortach. Wraz ze swoją małżonką Auguste Patzig spoczywa na przymajątkowym cmentarzu.
Po wojnie majątek (o łącznej powierzchni 756 ha) wszedł w skład zakładów doświadczalnych Wyższej Szkoły Rolniczej. Od 1966 r. znajduje się w granicach administracyjnych miasta. W latach siedemdziesiątych zapoczątkowano budowę osiedla domków jednorodzinnych, głównie dla pracowników ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, o nazwie Brzeziny.
Pozostałości przymajątkowego cmentarza rodziny Patzig w olsztyńskich Pozortach. Poniżej osiedle Brzeziny.