Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

387. Most św. Jakuba

Most św. Jakuba na Łynie od 1880 roku posiada konstrukcję trwałą. Swoją nazwę zawdzięcza św. Jakubowi, patronowi Olsztyna oraz pobliskiej Bazylice Konkatedralnej. Dawna nazwa mostu to Wilhelmbrücke (Most Wilhelma – króla Prus). W mieście jest 10 mostów związanych z ruchem drogowym i 9 spacerowych. Ten nadal czeka na lepsze czasy. W celu możliwości jego użytkowania, zamknięto jedną stronę oraz postawiono kładkę.

386. Dworek przy ul. Knosaly

Dziś zajmiemy się tym, co w mieście boli najbardziej, czyli ruinami, które straszą od lat. 
Willa przy ul. Knosały powstała wraz z budową gazowni i była wznoszona etapami. Budynek spełniał rolę mieszkań dla jej pracowników. 
Miejską gazownię uruchomiono 15 października 1889 roku. Działała w tym budynku do połowy lat 70. ub. wieku. "Miejski" gaz ziemny produkowano tu metodą koksowania węgla kamiennego. Gazownię zamknięto i zlikwidowano część obiektu – jednak tylko w części naziemnej. Pozostała podziemna infrastruktura, instalacje, a zwłaszcza zbiorniki ze smołą pogazową, które znajdują się w gruncie. Rekultywacja tego terenu zajmie wiele lat.
Kilka miesięcy wcześniej.

385. Track, dwór Beliana

Track, dawniej Drawsken, został odnotowany w dokumentach po raz pierwszy w 1353 roku, w przywileju lokacyjnym Olsztyna. Po 1410 roku pojawia się jako majątek lenny Trauzing. 
Na przełomie XVI i XVII wieku właścicielami majątku była rodzina Grzymałów. W latach 20. XIX wieku kolejny właściciel Wilhelm Antoni Romulus sprzedał majątek skarbowi państwa, po czym wydzierżawił go Georg Belian, nabywając następnie w 1846 roku grunt obejmujący obszar wzdłuż obecnej ul. Lubelskiej o nazwie Thalberg, dzisiaj Grądek. Obok dworku Beliana znajduje się park, cmentarz, staw, jezioro. 
Jezioro Trackie to jedyny w Olsztynie, mieście 15. jezior zbiornik, który powstał w wyniku działalności człowieka. Istniejące do 1880 roku roku jezioro osuszono w celu pozyskania łąk i pastwisk. Wybudowany w latach 20. XX wieku nasyp kolejowy spowodował utrudniony odpływ wód opadowych i napływowych i już po kilku latach jezioro odnowiło się. Na jeziorze znajduje się wyspa o powierzchni ok. 15 arów.

383. Trtak Raphaelsohnów

Za willą Hermenaua, na Łynie, osadzony był niegdyś port drzewny. Służył m.in. fabryce zapałek von Ladendorfów. Po wojnie urządzenia tej fabryki zdemontowano i przewieziono do Sianowa. Obok tartak Raphaelsohnów.
Tartak Raphaelsohnów w zakolu Łyny doczekał się lepszych czasów. Przedstawiałem już ten obiekt w poście: Opuszczone: kamienica przy Pieniężnego i Tartak Raphaelsohnów w Olsztynie. Główny budynek tartaku datowany jest na ok. 1878 rok. Rzeka zapewniała drogę transportową dla sosnowego surowca, który na przełomie XIX i XX w. potrzebny był do produkcji podkładów kolejowych i domów. Przemysł drzewny był jedną z olsztyńskich specjalności. Tartak istniał do połowy lat 20. ub. wieku. Po wojnie teren przejął skarb państwa. Mieściły się tu: baza tramwajowa, MPK, PGM, magazyny i warsztaty. Tartak to symbol czasów pary, żelaza i rozwoju miasta. Należy pamiętać, że Olsztyn z małego miasteczka stał się prężnym ośrodkiem wojskowym i przemysłowym.
Park Centralny