Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

127. Matko, pamiętaj...

Rzeźba "Macierzyństwo" autorstwa Kazimierza Zielińskiego, ul. Kościuszki w Olsztynie, hotel Gromada.
Matko, pamiętaj! Dziecko twój skarb!

126. W kamienicy przy Bema 2 po staremu

To niszczejąca od lat neobarokowa kamienica, która kolejny już raz zmieniła właściciela. Z moich obserwacji wynika, że tylko gołębie pozostają jej wierne.
W okresie międzywojennym budynek był typową czynszową kamienicą z wieloma mieszkaniami o zróżnicowanym standardzie. Najemcami byli nauczyciel, kapitan Reichswehry, rotmistrz, pielęgniarka, wdowa, starszy kelner, krawiec, kasjer, kupiec, dwóch wyższych radców rejencyjnych, urzędnik kolei. Po wojnie jako własność poniemiecką budynek przejął Skarb Państwa. Obiekt stał się biurowcem. Działały w nim: Brygada Ochrony Skarbowej, Okręgowy Urząd Likwidacyjny i Urząd Akcyzowy. We wrześniu 1958 r. w budynku ulokowano internat oraz sale lekcyjne Państwowej Szkoły Pielęgniarskiej, a cztery lata później Wyższe Warmińskie Seminarium Duchowne "Hosianum", które działało przy Bema do lat 90. Później kamienicę sprzedano firmie "Wsta-Life", następnie Towarzystwu "Polisa", następnie filii Kredyt Banku, następnie "Pok-Turistowi". Kilka dni temu kupiła ją kolejna osoba. Szkoda, że miasto nie potrafi zadbać o cenne zabytki.

124. Olsztyn i Mickiewicz

Pomnik Adama Mickiewicza autorstwa Balbiny Świtycz-Widackiej, ustawiony w 1965 przy 
I LO im. A. Mickiewicza.