Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

172. XIX-wieczne mosty nad Łyną

Mosty kolejowe nad Łyną. To dwie bliźniacze konstrukcje różniące się rodzajem dekoracji. Pierwszy, północny, powstał w 1872, drugi w 1893 roku. To piękny zabytek ówczesnej inżynierii i architektury.

170. Noc Muzeów

Wieża Wodna przy Parowozowni w Olsztynie, siedziba Warmińsko - Mazurskiego Towarzystwa Miłośników Kolei - wystawa eksponatów związanych z funkcjonowaniem PKP.
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - tablica astronomiczna Mikołaja Kopernika, wystawy Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach, Ikony XVI-XIX w. To w większości ikony staroobrzędowców pochodzące z klasztoru pw. Zbawiciela i Trójcy Świętej w Wojnowie na Mazurach.
 Galeria BWA w Olsztynie - wystawa Flora, Fauna i Piraci - sztuka dla dzieci i dorosłych.

169. Tartak Raphaelsohnów

Tartak Raphaelsohnów w zakolu Łyny czeka na lepsze czasy. W odnowionym budynku przy ul. Knosały ma powstać Centrum Techniki i Rozwoju Regionalnego Muzeum Nowoczesności. Inwestycję rewitalizacji prowadzi Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. Główny budynek tartaku datowany jest na ok. 1878 rok. Samo zakole Łyny to urocze miejsce, oby z tych planów coś wyszło. Unia oczywiście pomoże, bo Unia broni, Unia radzi, Unia nigdy cię nie zdradzi.


168. Rozbiórka kamienicy Starków

Kamienica przy ul. Pieniężnego 2 szpeciła od dawna. Budynku pozbyła się kuria, prywatny właściciel czekał na kompletną dewastację, a miasto wyburzy go w związku z planami poszerzenia ulicy. Od kilku tygodni trwają prace rozbiórkowe. Wcześniej dom należał do olsztyńskich przedsiębiorców, bogatej rodziny Starków. Zajmowała się ona kowalstwem. Kamienicę zbudowano przed rokiem 1885, a do budowy ścian piwnic wykorzystano kamienie, prawdopodobnie pochodzące z dawnych miejskich fortyfikacji. Sam mam sentymentalne wspomnienia z tym miejscem. Do pustostanu po lewej uczęszczałem na lekcje katechezy, a w samej kamienicy był zakład ksero, który z chęcią wydrukował i oprawił moją pracę mgr.

162. Wieża wodna przy Zientary-Malewskiej

To wieża wodna na terenie warsztatów kolejowych i dawnej parowozowni. Wybudowana wg typowego dla wielu stacji Warmii i Mazur projektu. Obecnie jest siedzibą pasjonatów kolejnictwa.