Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

59. Rzeźby Bolesława Marschalla w Olsztynie i Reszlu

1. Pomnik Ignacego Krasickiego wyrzeźbiony w kamieniu, autorem jest Bolesław Marschall. Rzeźba znajduje się przed bramą główną zamku w Reszlu.
2. Pomnik Bogumiła Linki w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego.
3. Pomnik "Bohaterom Walk o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur", olsztyński park w Jakubowie.
Bolesław Marschall, artysta-rzeźbiarz urodzony 20 czerwca 1938 roku. Ukończył studia w PWSSP w Gdańsku, w 1962 r. uzyskał dyplom na wydziale rzeźby w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego. Dodatkowo studiował projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskie w pracowni prof. Adama Smolany. Od 1963 roku związany z Warmią i Mazurami, przede wszystkim z Olsztynem oraz Reszlem. Tworzył serię prac upamiętniających postać Janusza Korczaka, Mikołaja Kopernika oraz dzieła poświęcone martyrologii i ofiarom II wojny światowej.

55. U Naujacka w Olsztynie

Kamienica Naujacka (Willa Fortuna) - siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Budynek zdobył główną nagrodę w konkursie "Modernizacja Roku".
Ulica Dąbrowszczaków w Olsztynie należała przed wojną do najbardziej ekskluzywnych w mieście. W czasach niemieckich nosiła nazwę ulicy Cesarskiej. To przy niej znajduje się wybudowana w 1907-1908 roku secesyjna willa, przez olsztyniaków nazywana często pałacykiem. Uwagę zwraca przede wszystkim unikalny w skali miasta balkon o dekoracji, nawiązującej do motywów stosowanych w tzw. stylu szwajcarskim. Robi on tym większe wrażenie, że jest swego rodzaju cytatem architektonicznym i nie został powiązany z całością budynku. Wartość architektoniczną willi podnosi dobry stan zachowania oraz prawie kompletna oryginalna dekoracja wnętrza, która składa się z glazurowanych kafli, witraży i drewnianych balustrad. XX wiek nie szczędził willi zniszczeń. W budynku zlokalizowane były różnego rodzaju instytucje oraz mieszkania prywatne, np. przed wojną zamieszkiwała tu rodzina Toffel, ród kupców i właścicieli fabryki wódek, win i wody mineralnej. Po wojnie pałacyk był wykorzystywany przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, lekarzy oraz żłobek miejski (do którego sam zresztą uczęszczałem). Po remoncie w jego wnętrzach swoje miejsce znalazł Miejski Ośrodek Kultury. Są tu m.in. sala widowiskowa na 120 miejsc, pracownie plastyczne, pokój prób.

54. "Pod Samowarem", czyli hotel Dyplomat

Właścicielem budynku przy obecnej ul. Dąbrowszczaków 28, a dawnej Cesarskiej, był pod koniec XIX wieku przedsiębiorca Juliusz Rautenberg, właściciel cegielni. Po I wojnie funkcjonował w nim polski konsulat, później dom kupił bankier pochodzenia żydowskiego. Po II wojnie na parterze urządzono restaurację "Smakosz", której nazwę na początku lat 70. zmieniono na "Pod Samowarem". Słynęła ona z kuchni rosyjskiej. Przez ostatnie 20 lat kamienica niszczała, dziś jest tu nowy, czterogwiazdkowy hotel.

53. "Okrąglaki" w Olsztynie


1. Ul. Dąbrowszczaków, narożny budynek dawnych "Delikatesów Wiejskich", które istniały w nim do lat 90. XX wieku.
2. Róg ulic Mickiewicza i Dąbrowszczaków, budynek wybudowany w latach 50., zajmują go towarzystwo ubezpieczeniowe i bank.
3. Pl. Jana Pawła II, budynek zwany "Okrąglakiem", dziś przykład zeszpecenia miasta banerami reklamowymi.