Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

246. Makieta Starego Miasta

Z okazji 660-lecia Olsztyna na placu przy starym ratuszu odsłonięto makietę Starego Miasta. Ustawiono ją na 3-tonowej podstawie, a sam odlew waży ok. 170 kg. Za materiał do odlania makiety posłużyły m.in. klucze przekazane przez mieszkańców grodu nad Łyną. Z 60 kilogramów metalu wykorzystano 17. Gliniany i gipsowy model makiety wykonali uczniowie Plastyka, a odlew powstał w firmie z Tomaszkowa. Makieta odtwarza w skali 1:500 teren między katedrą i zamkiem oraz między Wysoką Bramą i mostem Jana. Są też napisy w alfabecie Braille'a.

244. Dawna poczta cesarska w Olsztynie

Budynek dawnej poczty cesarskiej, dziś poczta główna.
Neogotycki gmach poczty przy ul. S. Pieniężnego został wzniesiony w latach 1886-1887 i był dwukrotnie rozbudowywany. Od samego początku służył pocztowcom, dawniej była to poczta cesarska, a został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Robót Publicznych w Berlinie. Do warunków lokalnych projekt dostosował miejscowy architekt Schütte. Tak powstały też w Olsztynie: gimnazjum męskie, szkoła dla dziewcząt różnych wyznań i szkoła ludowa przy dzisiejszej ulicy Niepodległości. Dla budynków użyteczności publicznej najczęściej wybierano neogotyk, gdyż podkreślał on rangę budowli, prestiż władzy i nawiązywał do budowli zakonu krzyżackiego, tak się przynajmniej wydawało projektantom.

243. Święto
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.
Józef Piłsudski