Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

82. Na Świętej Barbary w Olsztynie

Olsztyn, Stare Miasto
Dwukondygnacyjne kamieniczki stojące przy ulicy Świętej Barbary, odzwierciedlają wygląd domów mieszczańskich z przełomu XVIII i XIX wieku. W budynku nr 2 mieści się Warmińska Księgarnia Diecezjalna. Przy tej ulicy mieszkał Erich Mendelsohn, architekt niemiecki, który również urodził się w Olsztynie. Idąc uliczką świętej Barbary docieramy spod katedry św. Jakuba na rynek Starego Miasta.

81. Pierwszy olsztyński wieżowiec

1962 rok - wybudowano w Olsztynie pierwszy budynek określanym mianem "wieżowca" - to blok mieszkalny stojący przy ul. Grunwaldzkiej, niedaleko mostu św. Jana, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Liczy siedem pięter, zbudowała go "Przemysłówka". Zamieszkali w nim pracownicy tej firmy oraz partyjni dygnitarze.

80. Dawna rozlewnia wód gazowanych w Olsztynie

Budynek jest obiektem zabytkowym, wybudowanym niemal 100 lat temu. Niegdyś mieściła się w nim rozlewnia wód gazowanych, teraz użytkuje go PSP w Olsztynie (róg ulic Śliwy i Niepodległości).

79. PGNiG w Olsztynie

Miejska gazownia działała w tym budynku do połowy lat 70. ub. wieku. "Miejski" gaz ziemny produkowano tu metodą koksowania węgla kamiennego. Gazownię zamknięto i zlikwidowano część obiektu - jednak tylko w części naziemnej. Historyczne "bogactwo" w postaci podziemnej infrastruktury, instalacji, a zwłaszcza zbiorniki ze smołą pogazową znajdują się jeszcze w gruncie.

77. Przy Pieniężnego

Dawny budynek Banku Rzeszy, później Banku Olsztyńskiego, dziś siedziba firmy ZETO. Kamienica wybudowana na początku XX wieku - lata 1902-1905, remont przeprowadzono w roku 1997. Obiekt zwieńczony cebulastą kopułą z iglicą, z bogatymi detalami architektonicznymi zdobiącymi obie frontowe fasady.

76. Ratusz olsztyński

Obiekt został wzniesiony w latach 1912-1915 na miejscu rozebranego w 1806 roku Kościoła Świętego Krzyża. Ostateczny kształt budynku osiągnięto w połowie lat 20. XX wieku po dobudowaniu skrzydła południowo-zachodniego.
Obecnie jest siedzibą prezydenta Olsztyna, a także miejscem, gdzie odbywają się sesje Rady Miejskiej.