Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

79. PGNiG w Olsztynie

Miejska gazownia działała w tym budynku do połowy lat 70. ub. wieku. "Miejski" gaz ziemny produkowano tu metodą koksowania węgla kamiennego. Gazownię zamknięto i zlikwidowano część obiektu - jednak tylko w części naziemnej. Historyczne "bogactwo" w postaci podziemnej infrastruktury, instalacji, a zwłaszcza zbiorniki ze smołą pogazową znajdują się jeszcze w gruncie.