Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

63. Olsztyńskie planetarium astronomiczne

Planetarium w Olsztynie jest drugim co do wielkości planetarium w Polsce. Otwarto je 19 lutego 1973 roku, w pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.W planetarium znajduje się też biblioteka, która liczy kilka tysięcy książek i czasopism z astronomii i astronautyki.

60. Klasztor Ojców Franciszkanów

Budowę kościoła rozpoczęto 10 sierpnia 1926 r. Budowa klasztoru przeciągała się, ostatecznie prace ukończono w 1932 r. W czasie II wojny światowej klasztor zamieniono tymczasowo na lazaret wojskowy, natomiast w  marcu 1945 r. na szpital kolejowy, następnie pediatryczny. Mocno zniszczony budynek klasztoru zwrócono zakonnikom 6 kwietnia 1993 r., Dopiero w 1998 r., po dokonaniu najpotrzebniejszych napraw franciszkanie powrócili do pierwotnego miejsca zamieszkania.