sobota, 30 października 2010

16. Pomnik "Bohaterom Walk o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur" w Olsztynie

Pomnik "Bohaterom Walk o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur" znajduje się w olsztyńskim parku w Jakubowie. Został wybudowany w 1972 roku w 50. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech. Wykonawcą pomnika jest Bolesław Marschall.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...