piątek, 27 kwietnia 2012

160. Muzeum Przyrody w Olsztynie

Muzeum Przyrody mieści się w dwóch budynkach: eklektycznym pałacu z końca XIX w. oraz dawnej wozowni, którą w 1994 r. przebudowano i wyremontowano  - obecnie mieszczą się w niej magazyny muzealne, biblioteka, sala edukacyjna oraz pracownie. Kilka lat później, w 1999 r., restauracji doczekał się pałac, przeznaczony został na wystawy przyrodnicze.
Pałac przy ul. Metalowej 8 jest przykładem wiejskiej rezydencji w granicach miasta, zaadaptowanym na mieszkania w 1950 roku. Eklektyczny z leciutkim nalotem secesji pałac łączy detale o różnorodnej stylistyce: dach, wieloboczną wieżę nakrytą kopułą, szwajcarski ganek, secesyjne w kształcie półkola, arkadowy ganek z balkonem o tralkowej balustradzie. Budynek usytuowany jest w parku.
Dawna wozownia z początku XX wieku to  element zespołu pałacowego. Jest to przykład reprezentacyjnej zabudowy gospodarczej (folwarcznej) i tak jak pałac łączy w sobie elementy o rozmaitym pochodzeniu architektonicznym.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...