Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

177. Pałac Archiprezbitera

Pałac Archiprezbitera został wybudowany w latach 1771- 1772 w stylu neobarokowym jako siedziba archiprezbiteratu olsztyńskiego, był wielokrotnie przebudowywany. Na początku XX wieku pałac przebudowano na pałac biskupi, nadając mu charakter, obowiązującego wówczas w Królestwie Prus, stylu secesyjnego z bogatymi zdobieniami. Zlokalizowany jest w sąsiedztwie sakralnej zabudowy XIV-wiecznego kościoła pw. św. Jakuba, przy ul. Stanisława Staszica.