Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

226. Zimowe ostatki

Kolejno: ratusz, planetarium, pomnik A. Mickiewicza przy I LO, park. im. Kusocińskiego, park w Jakubowie.