Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

290. Okolice hali Urania

Hala Urania. Wysokie schody, betonowe donice, obok rzeźba "Gimnastycy" Ryszarda Wachowskiego, w chmurach peerelowskie latarnie - to lubię w tym miejscu. A za płotem budowa ulicy Obiegowej.