wtorek, 7 marca 2017

429. Las Miejski, Park Jakubowo w Olsztynie

Las Miejski w Olsztynie zajmuje powierzchnię 1 415,87 ha. Znajdują się tu dwa rezerwaty przyrody oraz stanowisko archeologiczne gród Sanditten – Sądyty. Przez obszar lasu przebiegają cztery szlaki turystyczne. Trochę historii. W Wikipedii czytamy, że w akcie lokacyjnym miasta w 1353 Olsztyn otrzymał (wraz z innymi gruntami) lasy rozciągające się pomiędzy Olsztynem a wsią Dywity (do rzeki Wadąg), wraz ze znajdującą się tu wsią Sądyty. W końcu wieku XIV miasto wzbogaciło o lasy w południowej części nad jeziorem Kielarskim (teren z późniejszą leśniczówką Binduga i obecnie znajdujący się w obszarze Rezerwatu Las Warmiński). W 1952 roku Windugę włączono do Nadleśnictwa Nowy Ramuk. Obecny Las Miejski obejmuje tylko obszar z północnej strony (między centrum Olsztyna a Dywitami). W wieku XVII w celu ochrony zasobów leśnych powołano straż leśną. Na początku XX w wybudowano Stadion Leśny, sanatorium przeciwgruźlicze, restaurację i kawiarnię. W 1910 roku na skraju Lasu Miejskiego Karl Oschinski otworzył restaurację Nowy Wadąg. Reklamowano ją jako idyllicznie położoną, tuż przy wyjściu z lasu miejskiego. Dzięki bogatemu w ozon powietrzu i wspaniałym warunkom, było to idealne miejsce do odpoczynku. Prowadziła do niej Droga Kollnera. Była to leśna droga wybiegająca tuż za leśniczówką koło Jakubowa w kierunku Wadąga. Nazwano ją tak na cześć nadleśniczego miejskiego Fritza Kollnera.
Cmentarz Żołnierzy Niemieckich został poświęcony w marcu 1915 roku. Pierwsze pochówki żołnierzy poległych pod Olsztynem odbyły się na nim już w sierpniu 1914 roku. W czasie I wojny światowej pochowano w tym miejscu 87 żołnierzy. W okresie międzywojennym chowano tu także osoby cywilne, a w czasie II wojny światowej znowu żołnierzy. Po wojnie cmentarz uległ dewastacji, odrestaurowano go dopiero w 1992 roku.
Jakubowo było w pierwszej dekadzie XX w. ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Olsztyna czytamy w przewodniku K. Panasiuka. Stojąca na krawędzi lasu restauracja szybko okazała się zbyt mała i już w 1910 roku przeznaczono ją na leśniczówkę, a w pobliżu wybudowano gmach okazalszy, po wojnie odbudowano go i przeznaczono na dom kultury, dziś to CEiIK. W 1911 r. Olsztyn doczekał się drugiej linii tramwajowej. Łączyła ona Górne Przedmieście z Jakubowem właśnie. Mieszkańcy lubili spacery w kierunku Nowego Wadąga, Kieźlin, Likus i Gutkowa. Na krańcach tych tras czekały na wędrowców gospody, karczmy, piwialnie, kawa i ciasta własnego wypieku, bryczki, nawet parkingi i garaże dla aut. Poniżej owalny staw w parku Jakubowo. Historia tego miejsca sięga 1862 roku, kiedy to ówczesna Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu ośrodka rekreacyjno-rozrywkowego. Powstały wtedy takie obiekty jak lokal gastronomiczny z werandą widokową, leśne boisko, strzelnica, sala taneczna i korty tenisowe. W roku 1920 wybudowano stadion leśny, na którym w 1960 roku ustanowiono rekord świata w trójskoku. Jest też pomnik B. Marschalla poświęcony Bohaterom Walki o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur. Pomnik ten odsłonięto w roku 1972 i postawiono go na miejscu odsłoniętego wiosną 1928 roku niemieckiego pomnika plebiscytowego.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...