czwartek, 4 czerwca 2015

336. Historia koszar przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie /1/


Historia koszar przy obecnej ul Jagiellońskiej w Olsztynie (dawnej Wadąskiej) sięga roku 1905-1906. Stacjonowanie rozpoczął tu jeden z batalionów 151. Pułku Piechoty.
Budowę koszar, kolejnych w Olsztynie, postanowiono rozpocząć po południowej stronie ulicy. Zabudowa miejska kończyła się wtedy w okolicach ulicy Niedziałkowskiego. Budynki usytuowano wokół prostokątnego placu ćwiczebnego, są one trzykondygnacyjne z rozbudowanymi ryzalitami bocznymi, kryte czterospadowymi dachami z wieżyczkami, posiadają też elewacje licowane cegłą ceramiczną w kolorze czerwonym oraz elewację tynkowaną w kolorze żółtym. Do koszar należały też warsztaty, garaże, sala gimnastyczna, a po rozbudowie wzniesiono blok dla rodzin podoficerów zawodowych i blok sztabowy. Olsztyńskie pułki piechoty otrzymały w tym okresie nowe nazwy: 150. pułk zyskał miano Pierwszego Warmińskiego Pułku Piechoty, a 151. – drugiego. Ten ostatni przeniesiono kilka lat później do Mrągowa i Biskupca, a na jego miejsce sprowadzono jeden z batalionów 146. Pułku Piechoty, który rozpoczął stacjonowanie w koszarach przy ul. Jagiellońskiej 1 października 1910 roku. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...