Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

337. Historia koszar przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie /2/Dla trzeciego batalionu Warmińskiego Pułku Piechoty wybudowano kolejne koszary. Stanęły przy tej samej ulicy, jednak trochę dalej. 
Po II wojnie światowej mieściło się tu Technikum Gastronomiczne. Obiekty (ze stajniami) wznoszono między 1910 a 1913 rokiem. W latach I wojny światowej stacjonował tu 18. Rezerwowy Pułk Piechoty. Zbudowano też dom dla rodzin wojskowych i remizę dla oddziału karabinów maszynowych. Dziś siedzibę ma tu Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP.