Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

445. Wzgórze św. Andrzeja, wieża wodna

Powyżej wieża wodna w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej. Jej użytkowanie rozpoczęto 1 lipca 1899 roku i kontynuowano do połowy lat 70. XX w. Została wybudowana na tzw. Wzgórzu św. Andrzeja najwyższym wówczas punkcie miasta, który liczył 143 m n.p.m. Obecnie jest siedzibą obserwatorium astronomicznego. 
Jaki jest cel tej wieży? Otóż wieża ciśnień to wieża wodna, na której szczycie umieszczony jest zbiornik, do którego za pomocą pomp wtłaczana jest woda pozyskiwana z niżej położonych źródeł. Jej zadaniem jest nadanie odpowiedniego ciśnienia grawitacyjnego wodzie do systemu rur, drenów lub kanałów położonych poniżej. Najstarszą na Warmii jest renesansowa wieża wodna we Fromborku zbudowana na przełomie XIV-XVI wieku, a do lat 80. XX w. największą ich liczbę posiadały koleje. 
W Olsztynie sieć wodociągowa została uruchomiona w pierwszej połowie XVI wieku. Projekt budowy kanalizacji i wodociągów miejskich powstał w 1893 roku dzięki inicjatywie burmistrza miasta Oskara Beliana.